TW
毛天使
首頁    |    品牌櫥窗

 愛牠,就要用最好的呵護牠 

毛主人與毛小孩快樂地洗澡是最幸福的事,不應該用石化製品去殘害毛小孩的身體

毛天使也將持續開發寵物保養的系列產品,允諾用最好的服務幫助主人照顧每一個毛小孩 

 

我們的堅持

為了毛小孩的健康安全,堅持100%天然植物萃取精華導入至寵物用品中,為了研發最天然的產品,我們用食品級標準經過多項國際權威機構認證,量身打造【最天然】【最安心】【最溫和】【食用級】的寵物用品,100%寵愛每一個毛小孩。

 
 
 
 
 

 

 

EDM

                                                              


 
檔案下載